Dlaczego warto stosować podręcznik “To jest chemia 2” na lekcjach?

Szkoła ponadpodstawowa jest okresem, w którym młodzi ludzie uzupełniają i rozszerzają swoją wiedzę. W poprzednich latach mogli nie rozumieć sensu samodzielnej pracy nad różnymi przedmiotami oraz ich wzajemnych powiązań. W liceum ogólnokształcącym lub technikum nauczyciele powinni wyjaśnić uczniom zalety interdyscyplinarnego podejścia do kształcenia, jak również praktyczne zastosowania wiedzy teoretycznej. Na lekcjach chemii może w tym pomóc podręcznik oferowany przez wydawnictwo Nowa Era pod tytułem “To jest chemia 2“.

Wygląd i wysoki poziom merytoryczny

Wydawnictwo Nowa Era jest jedną z największych firm oferujących podręczniki szkolne w naszym kraju. Działa od 1992 roku i stale zyskuje pozytywne opinie zarówno rodziców, jak i nauczycieli. Młodzież chętnie korzysta z nowoczesnych książek, które zachęcają do pogłębiania wiedzy. Takim podręcznikiem jest właśnie “To jest chemia 2”. Książka ma kolorowe strony i została wydana na papierze wysokiej jakości. Ważne informacje są wyróżnione za pomocą odpowiedniej barwy lub kroju czcionki. Omawiane kwestie dotyczą chemii organicznej, dlatego książka uczy umiejętności stosowania odpowiedniego nazewnictwa i rozumienia procesów chemicznych.

Projektowanie i obserwacje doświadczeń

Autorami podręcznika w “To jest chemia 2” są: Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod i Janusz Mrzigod. Skupili się oni na tym, aby uczniowie na zajęciach szkolnych mogli nauczyć się projektowania doświadczeń chemicznych, a także ich opisywania. Następnym krokiem powinno być formułowanie wniosków, przy współpracy z nauczycielem. Jest to ważne z punktu widzenia budowania własnych wypowiedzi, szczególnie w okresie przygotowania do egzaminu maturalnego.

Różne sposoby rozwiązywania zadań

Książka proponowana przez wydawnictwo Nowa Era pozwala doskonalić również swoje umiejętności obliczeniowe. Zawiera zbiór zadań, które dotyczą różnych działów chemii organicznej. Zostały posegregowane w taki sposób, aby kolejne ćwiczenia były coraz trudniejsze dla uczniów. Dzięki temu mogą oni samodzielnie sprawdzać stan swojej wiedzy, a uzyskane rezultaty omawiać z nauczycielem na zajęciach w szkole. Z powyższych powodów podręcznik “To jest chemia 2” jest jedną z najczęściej wykorzystywanych pozycji w szkołach ponadpodstawowych w Polsce.

Ciekawa nauka chemii w szkołach ponadpodstawowych

Chemia należy do przedmiotów, które sprawiają wiele trudności uczniom. Kłopoty często zaczynają się już w szkole podstawowej i utrzymują aż do egzaminu maturalnego. Podstawowe pojęcia i procesy warto znać nawet wówczas, gdy uczeń nie planuje zdawania matury z chemii. Wsparcie na zajęciach może dawać wysokiej jakości podręcznik, taki jak “To jest chemia 2” opracowany przez wydawnictwo Nowa Era.

Teoria i praktyka chemii

Książka “To jest chemia 2” jest przeznaczona do stosowania we wszystkich liceach ogólnokształcących i technikach. Została przygotowana przy współpracy z najlepszymi specjalistami w Polsce. W skład zespołu autorskiego wchodzą następujące osoby: Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod oraz Janusz Mrzigod. Podręcznik stara się przekonać uczniów, że wiedza teoretyczna ma bezpośrednie zastosowanie w praktyce. Dlatego w treści odnajdziemy odniesienia do czynności znanych z codziennego życia.

Ilustracje i objaśnienia

Książka “To jest chemia 2” ma atrakcyjny wygląd i zawiera dużą liczbę ilustracji. Dzięki nim uczniowie nie będą mieli wrażenia, że uczestniczą w kolejnych nudnych lekcjach, lecz poznają fascynujący świat substancji chemicznych i ich przemian. Oczywiście przewodnikiem powinien być doświadczony pedagog wskazujący najważniejsze kwestie i sugerujący stosowanie dodatkowych źródeł informacji pozwalających na stale rozszerzanie swojej wiedzy.

Wnioski z obserwacji

Każdy uczeń w szkole ponadpodstawowej powinien umieć planować i opisywać obserwacje chemiczne. Wiedzą to także autorzy podręcznika “To jest chemia 2 (duży wybór na stronie www.taniaksiazka.pl)“. W treści prezentują przykładowe eksperymenty wraz z wyróżnionymi obserwacjami i gotowymi wnioskami. Kolejną kwestią są zadania, których metody rozwiązywania powinny być omawiane na lekcjach. Podręcznik zawiera zbiór ćwiczeń obejmujących różne działy chemii organicznej, które są ułożone przy uwzględnieniu rosnącego poziomu trudności. Pozwala to uczniom na sprawdzenie swojej wiedzy oraz przygotowanie się do planowanych sprawdzianów.

Książka “To jest chemia 2” to jedna z najbardziej praktycznych pozycji dostępnych na polskim rynku wydawniczym. Z tego względu jest ona wysoko oceniana przez specjalistów, a także chętnie wykorzystywana przez uczniów.

Dlaczego warto kupić podręcznik “To jest chemia 2”?

Nie ma chyba młodego człowieka, który nie marzyłby o dobrze płatnej pracy i świetlanej przyszłości dla swojej rodziny. Rzeczywistość niestety bywa różna, ale jednym ze sposobów uzyskania wysokiego wynagrodzenia jest związanie swojej kariery zawodowej z naukami ścisłymi. W szkole do najważniejszych przedmiotów tego rodzaju zaliczamy matematykę, fizykę i chemię. W edukacji może pomóc nowoczesny podręcznik, taki jak “To jest chemia 2” opracowany przez popularne wydawnictwo Nowa Era. Książka jest odpowiedzią na zwiększające się wymagania pedagogów i rodziców związanych z kształceniem ich dzieci.

Chemia wykorzystana w praktyce

Chemia jest przedmiotem uznawanym za trudny do opanowania, szczególnie w szkołach ponadpodstawowych. Nauczyciele powinni prowadzić ciekawe zajęcia, podczas których będą prezentować skomplikowane procesy chemiczne. Chemia jest wszędzie wokół nas, dlatego młodych ludzi można stosunkowo łatwo zachęcić do studiowania tej nauki. Książka “To jest chemia 2” stara się pokazać, że wiedza teoretyczna ma bezpośrednie zastosowanie w codziennym życiu. 

Przypomnienie i ugruntowanie wiedzy 

Autorzy podręcznika, Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod i Janusz Mrzigod, pomagają uczniom w zebraniu najważniejszych informacji przydatnych na kolejnych lekcjach. Dzięki temu będzie im łatwiej zgłębiać wiedzę i samodzielne rozszerzać ją w domu. Książka zawiera przypomnienie wiadomości ze szkoły podstawowej, a także specjalne ramki z podsumowaniami i ćwiczeniami ułatwiającymi zapamiętywanie najważniejszych kwestii. Ponadto na prawie każdej stronie znajdują się zdjęcia lub ilustracje, które mogą wzbudzać realne zaciekawienie uczniów.

Obserwacje doświadczeń chemicznych

Książka “To jest chemia 2 z księgarni interneTowej” pozwala rozwijać umiejętności planowania i obserwacji doświadczeń chemicznych. Zawiera przykładowe opisy eksperymentów, ich obserwacje i wnioski. Ponadto do podręcznika dołączono zbiór około 200 zadań z chemii organicznej posegregowanych według różnych poziomów trudności. Niektóre zadania posiadają gotowe rozwiązania, a więc młodzież częściowo może uczyć się w domu, bez pomocy pedagoga.

Do zalet książki “To jest chemia 2” należy dodać atrakcyjną cenę. Korzystając ze strony internetowej wydawnictwa Nowa Era, można uzyskać rabaty sięgające nawet 30%. Takiej okazji nie można przegapić.