Ciekawa nauka chemii w szkołach ponadpodstawowych

Chemia należy do przedmiotów, które sprawiają wiele trudności uczniom. Kłopoty często zaczynają się już w szkole podstawowej i utrzymują aż do egzaminu maturalnego. Podstawowe pojęcia i procesy warto znać nawet wówczas, gdy uczeń nie planuje zdawania matury z chemii. Wsparcie na zajęciach może dawać wysokiej jakości podręcznik, taki jak “To jest chemia 2” opracowany przez wydawnictwo Nowa Era.

Teoria i praktyka chemii

Książka “To jest chemia 2” jest przeznaczona do stosowania we wszystkich liceach ogólnokształcących i technikach. Została przygotowana przy współpracy z najlepszymi specjalistami w Polsce. W skład zespołu autorskiego wchodzą następujące osoby: Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod oraz Janusz Mrzigod. Podręcznik stara się przekonać uczniów, że wiedza teoretyczna ma bezpośrednie zastosowanie w praktyce. Dlatego w treści odnajdziemy odniesienia do czynności znanych z codziennego życia.

Ilustracje i objaśnienia

Książka “To jest chemia 2” ma atrakcyjny wygląd i zawiera dużą liczbę ilustracji. Dzięki nim uczniowie nie będą mieli wrażenia, że uczestniczą w kolejnych nudnych lekcjach, lecz poznają fascynujący świat substancji chemicznych i ich przemian. Oczywiście przewodnikiem powinien być doświadczony pedagog wskazujący najważniejsze kwestie i sugerujący stosowanie dodatkowych źródeł informacji pozwalających na stale rozszerzanie swojej wiedzy.

Wnioski z obserwacji

Każdy uczeń w szkole ponadpodstawowej powinien umieć planować i opisywać obserwacje chemiczne. Wiedzą to także autorzy podręcznika “To jest chemia 2 (duży wybór na stronie www.taniaksiazka.pl)“. W treści prezentują przykładowe eksperymenty wraz z wyróżnionymi obserwacjami i gotowymi wnioskami. Kolejną kwestią są zadania, których metody rozwiązywania powinny być omawiane na lekcjach. Podręcznik zawiera zbiór ćwiczeń obejmujących różne działy chemii organicznej, które są ułożone przy uwzględnieniu rosnącego poziomu trudności. Pozwala to uczniom na sprawdzenie swojej wiedzy oraz przygotowanie się do planowanych sprawdzianów.

Książka “To jest chemia 2” to jedna z najbardziej praktycznych pozycji dostępnych na polskim rynku wydawniczym. Z tego względu jest ona wysoko oceniana przez specjalistów, a także chętnie wykorzystywana przez uczniów.