Dlaczego warto stosować podręcznik “To jest chemia 2” na lekcjach?

Szkoła ponadpodstawowa jest okresem, w którym młodzi ludzie uzupełniają i rozszerzają swoją wiedzę. W poprzednich latach mogli nie rozumieć sensu samodzielnej pracy nad różnymi przedmiotami oraz ich wzajemnych powiązań. W liceum ogólnokształcącym lub technikum nauczyciele powinni wyjaśnić uczniom zalety interdyscyplinarnego podejścia do kształcenia, jak również praktyczne zastosowania wiedzy teoretycznej. Na lekcjach chemii może w tym pomóc podręcznik oferowany przez wydawnictwo Nowa Era pod tytułem “To jest chemia 2“.

Wygląd i wysoki poziom merytoryczny

Wydawnictwo Nowa Era jest jedną z największych firm oferujących podręczniki szkolne w naszym kraju. Działa od 1992 roku i stale zyskuje pozytywne opinie zarówno rodziców, jak i nauczycieli. Młodzież chętnie korzysta z nowoczesnych książek, które zachęcają do pogłębiania wiedzy. Takim podręcznikiem jest właśnie “To jest chemia 2”. Książka ma kolorowe strony i została wydana na papierze wysokiej jakości. Ważne informacje są wyróżnione za pomocą odpowiedniej barwy lub kroju czcionki. Omawiane kwestie dotyczą chemii organicznej, dlatego książka uczy umiejętności stosowania odpowiedniego nazewnictwa i rozumienia procesów chemicznych.

Projektowanie i obserwacje doświadczeń

Autorami podręcznika w “To jest chemia 2” są: Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod i Janusz Mrzigod. Skupili się oni na tym, aby uczniowie na zajęciach szkolnych mogli nauczyć się projektowania doświadczeń chemicznych, a także ich opisywania. Następnym krokiem powinno być formułowanie wniosków, przy współpracy z nauczycielem. Jest to ważne z punktu widzenia budowania własnych wypowiedzi, szczególnie w okresie przygotowania do egzaminu maturalnego.

Różne sposoby rozwiązywania zadań

Książka proponowana przez wydawnictwo Nowa Era pozwala doskonalić również swoje umiejętności obliczeniowe. Zawiera zbiór zadań, które dotyczą różnych działów chemii organicznej. Zostały posegregowane w taki sposób, aby kolejne ćwiczenia były coraz trudniejsze dla uczniów. Dzięki temu mogą oni samodzielnie sprawdzać stan swojej wiedzy, a uzyskane rezultaty omawiać z nauczycielem na zajęciach w szkole. Z powyższych powodów podręcznik “To jest chemia 2” jest jedną z najczęściej wykorzystywanych pozycji w szkołach ponadpodstawowych w Polsce.